Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özürlüler Kanunu’na göre; özürlü kişilerin bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bakıma ihtiyaç duyan özürlülerin geçici veya sürekli bakım altına alınması veya evde bakım hizmeti sunulması esastır. Bakım hizmetinden faydalanmak isteyen bakıma muhtaç özürlülerin her türlü aylık gelirlerinin toplamı kendilerine veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına bölündüğünde, kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması şartı aranmaktadır.

Kurumda bakım hizmetini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 43 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar vermektedir. SHÇEK’in 23 adet gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon merkezinde özürlü bireylere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunularak özürlü bireylere sahip ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünü hafifletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu merkezlerde ayrıca, danışmanlık hizmetleri aracılığıyla özürlülerin aileleri ile birlikte yaşamalarına toplumsal yaşamda günlük işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Türkiye genelinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerin listesi için tıklayınız.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yatılı ve gündüzlü hizmet verilen rehabilitasyon merkezlerinde özellikle yetişkin özürlülerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iş ve uğraşı atölyeleri oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir