Huzurevlerine kabul koşulları, başvuru yerleri ve istenilen belgeler nelerdir ?

Kabul koşulları:
1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2) Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
3) Ruh sağlığı yerinde olmak,
4) Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5) Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
6) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu “Sosyal İnceleme Raporu” ile saptanmış olmak.

Başvuru yerleri:
1) Yaşadıkları mahaldeki Huzurevi ve/veya Merkez Müdürlükleri,
2) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,
3) İlçe Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü,
4) SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Mülki Amirler, Muhtarlar, Kolluk Kuvvetleri, Belediye Başkanlıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından İl Müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için yaşlının başvurmasına gerek kalmaksızın kabul süreci başlatılabilmektedir.

Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilir.

İstenilen belgeler:
1) Dilekçe,
2) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3) İkametgah Belgesi,
4) Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
5) Sağlık Kurulu Raporu,
6) Sosyal Çalışmacı tarafından düzenlenecek Sosyal İnceleme Raporu,
7) İl Müdürlüğünce düzenlenecek yoksulluk belgesi.

Sağlık Kurulu Raporunun karar bölümünde; “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” şerhi yer almalıdır.

Sosyal İnceleme Raporu ve diğer belgelerle birlikte değerlendirilerek kabulü uygun görülen yaşlının dosyası, yaşlının cinsiyeti, kalmak istediği oda tipi ve başvuru tarihi itibariyle kabulü yapılır veya sıraya alınır.

Yerleşmek istenilen kuruluşun kapasitesi dolu ise yaşlı sıraya alınır, sırası gelince kabul edilir.

Acil bakım ihtiyacı olan yaşlı, SHÇEK Genel Müdürlüğü’nce Türkiye genelinde uygun bir huzurevine hemen yerleştirilebilir.

6 thoughts on “Huzurevlerine kabul koşulları, başvuru yerleri ve istenilen belgeler nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir