20

Mayıs
2012

Evlilik yardımı hangi hallerde alınabilir

Yazar: admin  |  Kategori: Genel, Rehabilitasyon Merkezleri  |  Yorum: Yok   |  347 views
7. Evlilik yardımı hangi hallerde alınabilir?

 

Kurum’a ait sosyal hizmet kuruluşlarında korunma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere, çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere; en yüksek devlet memuru aylığının 1,5 katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

 

alıntıdır.

. Yetiştirme Yurtlarından reşit olarak ayrılan çocuklara ne tür hizmetler verilmektedir?
Kamu kurum ve kuruluşları, SHÇEK tarafından reşit olana kadar bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başında, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavında başarılı olanlar arasında atama yaparlar.Ayrıca, 2828 sayılı yasa gereği korunma altına alınan çocukların yaş sınırı nedeniyle SHÇEK’in bakım ve yetiştirme hizmetlerinde faydalanma haklarının sona ermesinde sonra da toplum içinde desteklenmeleri, izlenmeleri ve 3413 sayılı yasa gereği işe yerleştirilen veya yerleştirilmek üzere sırada bekleyen gençlerden, kalacak yeri olmayanlar, ev ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Gençlik Evleri” ne yerleştirilir.

 

alıntıdır.

20

Mayıs
2012

Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurduna nasıl bağış yapabilirim

Yazar: admin  |  Kategori: Genel, Rehabilitasyon Merkezleri  |  Yorum: 1  |  447 views
5. Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurduna nasıl bağış yapabilirim?

 

Bağışlar ayni veya nakdi olarak yapılabilir. Bağış yapmak için bulunduğunuz ildeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü veya Kuruluş Müdürlüğüne başvurulur.Kuruluşlarda yapılacak olan bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır. Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak; onurlarını zedeleyecek, duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde, bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez.

alıntıdır.

 

Çocuk Yuvası veya Yetiştirme Yurdunda gönüllü olarak çalışmak için nereye başvurmak gerekir?

 

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında gönüllü çalışma yapmak isteyen kişi ya da kuruluşlar İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ya da çalışacakları kuruluşa şahsen başvurabilirler. Yapılan başvurular “İl ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluş Müdürlüklerinde Gönüllülerin Çalışma Esasları Hakkındaki Yönerge” ye göre değerlendirilir.

 

Konu Alıntıdır.

20

Mayıs
2012

Bakım ve rehabilitasyon korunma kararı kaldırılması

Yazar: admin  |  Kategori: Genel, Rehabilitasyon Merkezleri  |  Yorum: 1  |  337 views
Bakım ve  rehabilitasyon korunma kararı kaldırılması

3. Hangi şartlarda korunma kararı kaldırılır?

Korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, kuruluş yetkililerinin raporu dikkate alınarak İl Müdürlüğü’nün teklifi ile çocuğun korunma kararı Mahkemece kaldırılır.Kanun’da belirtilen şartların ortadan kalkması nedeniyle, korunma kararı kaldırılmış ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, kuruluş yetkililerinin hazırlayacakları rapor dikkate alınarak İl Müdürlüğü’nün teklifi ve Mülki İdare Amirinin onayıyla kuruluşta himaye olunur.

 

 

konu alıntıdır.

 

2. Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında korunma altında bulunan çocukların korunma kararlarının süresi ne kadardır?
Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır.a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
1- Ortaöğrenime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
2- Yükseköğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş ve meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.

Bunlardan korunma kararı kalkmış; ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları Kurum’ca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları sağlanabilir.

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal sakatlıkları nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararı uzatılır.

 

Alıntıdır.

 

 

Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sıkça Sorulan Sorular

1. Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında hangi yaş grubundaki çocuklara ne tür hizmet verilir?
Çocuk Yuvaları 0-12, Yetiştirme Yurtları 13-18 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş ve meslek sahibi edinmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

 

Alıntıdır.

 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Hizmet Alımı Standart Çalışma Çizelgesi

A. Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Huzurevleri Özel Bakım Bölümlerinde 1. Vardiya ( 07 -15 ) 

a) 10  Yaşlı için 1 Bakım Elemanı
b) 20 Yaşlı için 1 Temizlik Elemanı

B. Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Huzurevleri Özel Bakım Bölümlerinde 2. Vardiya ( 15 -23 )

a) 15 Yaşlı için 1 Bakım Elemanı
b)25 Yaşlı için  1 Temizlik Elemanı

C. Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Huzurevleri Özel Bakım Bölümlerinde 3. Vardiya ( 23 -07 )

a) 20 Yaşlı için 1 Bakım Elemanı
b) 30 Yaşlı için  1 Temizlik Elemanı

D.  Huzurevlerinde 1. Vardiya (07-15)

a)  15 Yaşlı için 1Bakım Elemanı
b)  25 Yaşlı için 1 Temizlik Elemanı

E. Huzurevlerinde 2. Vardiya (15-23)

a)  20 Yaşlı için 1 Bakım Elemanı
b)  30 Yaşlı için 1 Temizlik Elemanı

F. Huzurevlerinde 3. Vardiya (23-07)

a)  25 Yaşlı için 1 Bakım Elemanı
b)  35 Yaşlı için 1 Temizlik Elemanı

Not: 2007 Yılında Hizmet Alımı yolu ile çalıştırılacak bakım ve temizlik elemanlarının sayısı bu tabloya göre düzenlenecektir.

 

Konu Alıntıdır.Alıntı Yapılan Site burasıdır.

19

Mayıs
2012

Özürlüler Kanununa göre rehabilitasyon merkezleri

Yazar: admin  |  Kategori: Genel, Rehabilitasyon Merkezleri  |  Yorum: Yok   |  772 views

Özürlüler Kanununa göre rehabilitasyon merkezleri

 

Özürlüler Kanunu’na göre; özürlü kişilerin bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bakıma ihtiyaç duyan özürlülerin geçici veya sürekli bakım altına alınması veya evde bakım hizmeti sunulması esastır. Bakım hizmetinden faydalanmak isteyen bakıma muhtaç özürlülerin her türlü aylık gelirlerinin toplamı kendilerine veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına bölündüğünde, kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3′ünden daha az olması şartı aranmaktadır.

Kurumda bakım hizmetini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 43 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar vermektedir. SHÇEK’in 23 adet gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon merkezinde özürlü bireylere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunularak özürlü bireylere sahip ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünü hafifletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu merkezlerde ayrıca, danışmanlık hizmetleri aracılığıyla özürlülerin aileleri ile birlikte yaşamalarına toplumsal yaşamda günlük işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Türkiye genelinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerin listesi sitemizde mevcutur.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yatılı ve gündüzlü hizmet verilen rehabilitasyon merkezlerinde özellikle yetişkin özürlülerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iş ve uğraşı atölyeleri oluşturulmuştur.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 43 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi aşagıdaki gibidir.

 

BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

 

İli Kuruluş Adı Adres Telefon Fax Hizmet Özelliği Kapasite
1 ADANA Rotary Yedipınar Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Toros Mah. Turgut Özal Bulvarı Seyhan/Adana
0322.2339751 – 2322832
2322832
Gündüzlü
2 ADIYAMAN Adıyaman 80.Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Siteler Mahallesi Kavi Cad. No:148/A Adıyaman
0416 2252515
0416 2251320
Yatılı + Erkek
40
3 AKSARAY Bakım ve Reh.Merkezi Cumhuriyet Mahallesi 119 Cad.No:70 Aksaray
0382 2160111 2160111
2160111
Yatılı + Erkek
60
4 ANKARA Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Esenboğa Yolu Üzeri 15.Km Sarayköy /Ankara
0312.3993782-86
3993108
Yatılı + Gündüzlü + Karma
800
5 ANKARA Şereflikoçhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İstiklal Mah. Er Sk. No:6 Şereflikoçhisar /Ankara
0312 6879464
0312 6879354
Yatılı + Erkek +18
50
6 ANKARA Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi İvedik Cad. No:21 Yenimahalle/Ankara
0 312 3150821
0312 3156456
Karma
30
7 AYDIN Atça Bakım ve Reh. Mer. Girne Mah.B.Gazi Bulvarı No:151 AYDIN
0256 3562736
3562735
Yatılı + Karma
30
8 AYDIN Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merk. Fethiye Mah.Fevzi Cakmak Cad.No:22 Pamukören Aydın
0256 3793072
3793073
Yatılı + Karma
50
9 BOLU Semiha Şakir Sarıgöl Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Elmalı Köyü Derbent Mevki /Bolu
0374 2253208 0374 2253207
0374 2253208
Yatılı + Karma
40
10 BURDUR Bucak İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bucak Sanayii Kavşağı Dereköyü Yolu Burdur
0248.3251586
3257144
Yatılı + Zih.Özr 7-18
90
11 BURSA Bursa Yenice Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Mümin Gençoğlu Mah. Baraj Cad. No:5 Yenice/İnegöl BURSA
0224 7381198
7381198
Yatılı/Gündüzlü
60
12 ÇANKIRI Eldivan Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Çay Mah.İsmail Hakkı Karadayı Cad. No:120 Eldivan/Çankırı
0376 3112739
0376 3112215
Yatılı + Erkek
70
13 ÇANKIRI Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Yeni Mahalle Müsellim Sok. No: 37 Şabanözü / ÇANKIRI
0376.5181536
5181537
0
14 ÇORUM Atıl Üzelgün Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Kale Mah.Cengiz Topel Cad. No:56 /Çorum
0364 2138441
0364 2250472
Yatılı + Karma
40
15 DİYARBAKIR Diyarbakır Bakım ve Reh.Merkezi Silvan Yolu Üzeri 10. Km. DİYARBAKIR
0412 3261247
3261267
Yatılı (0-12) + Karma (13+)
80
16 EDİRNE Uzunköprü 80.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Kavaklı Mah. Bülent Çakır Cad. No:60 Uzunköprü/ Edirne
0284 5181088
0284 5181665
Yatılı + Erkek
50
17 ELAZIĞ Beyyurdu Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) Yatılı
60
18 ELAZIĞ Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Gölbaşı Mahallesi Sürek Cad.Sivrice Elazığ
0424.4113001
4113005
120
19 ERZİNCAN Erzincan 75.Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Fatih Mah. Geçityolu Üzeri /Erzincan
0446 2265752
0446 2265753
Yatılı + Kadın
64
20 ESKİŞEHİR Yetişkin Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mah. Adıyaman Sk. No:14 /Eskişehir
0222 3100518
0222 3102191
Yatılı + Kadın
45
21 GAZİANTEP 82. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Şeref Sefer Paşa Mah. Depo Sok. No:29 Şahinbey/Gaziantep
0342-2311851
2303603
22 GAZİANTEP Ahmet Mutafoğlu Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Osman Gazi Mah. Huzurevi Cad. Şehit Kamil / Gaziantep
0342 3600792
343 3600792
Gündüzlü + Yatılı (Erkek)
100
23 GİRESUN Giresun Bakım ve Reh.Merkezi Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Bahtiyar Aydın Caddesi 28100 GİRESUN
0454 2150957
2150958
Erkek
80
24 GÜMÜŞHANE Gümüşhane Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Canca Mah. İstiklal Cad. Elmalı Sok. No: 37 Gümüşhane
0456.2137406
0456.2137406
25 HATAY Altınözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Yenişehir Mah. Mithatpaşa Cad. No:6 Altınözü /Hatay
0326 3114291
0327 3114289
Yatılı + Erkek
48
26 HATAY Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) Karlısu Beldesi Işık Mahallesi Yavuz Selim Cad. Huzur Sokak No:5 HATAY
0 326 2695020 2695060
2695080
Yatılı / Gündüzlü
60
27 IĞDIR Iğdır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Tuzluca Yolu üzeri Iğdır
0476 2285543
0476 2785543
Yatılı + Erkek
100
28 IĞDIR Iğdır Karakoyunlu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ergenekon Mah. Nuri Alagöz Cad. No: 21 Karakoyunlu IĞDIR
0476 5187077
5187374
Yatılı
52
29 ISPARTA Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Umut evi ek ünitesi Mehmet Tönge Mahallesi ISPARTA
0 246 2371706
2371708
6
30 ISPARTA Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Umut Evi Ek Ünitesi 2 Davraz Mah 3967 Soakak Küçük Yurt Koop. A Blok No: 5 Isparta Yatılı
6
31 ISPARTA Isparta Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Mehmet Tönge Mah. Isparta
0246.2371707
2371706
Gündüzlü
32 ISPARTA Isparta Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Pazar Mah. Vatan Cad. No: 14 Uluborlu /Isparta
0246 5312616
0246 5313989
Yatılı + Karma
60
33 İSTANBUL Esenyurt Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 19 Mayıs Bulvarı No:57 Esenyurt
0212 6994040 6990544
699 05 44
40
34 İSTANBUL İstanbul 80.Yıl Bakırköy Özürlüler Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Osmaniye Mah.Çırpıcı Mevkii E-5 Kenarı Gölet Yanı Bakırköy/İstanbul
0212.4664764
4664795
Yatılı + Erkek
42
35 İSTANBUL İstanbul Bahçelievler Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi Londra Asfaltı Çocuk Sitesi Durağı Bahçelievler/ İstanbul
0212.4414757
4411004
Gündüzlü
135
36 İSTANBUL İstanbul Emirgan Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi Reşitpaşa Tuncay Artun Cad. No:69 Emirgan
0212.2779160
3232154
Dönemler halinde yatılı
35
37 İSTANBUL İstanbul İzzet Baysal Huzurevi Fizyoterapi Ünitesi Hacı Osman Yöresi Büyükdere Cd. Ayazağa Mah. /Maslak
0212.2850852
2850854
Gündüzlü
38 İSTANBUL İstanbul Kartal Maltepe Huzurevi Fizyoterapi Ünitesi E5 Karayolu 70 Evler Maltepe/İstanbul
0216 4422985 0212 3834186
0216 3392720
Gündüzlü
39 İSTANBUL İstanbul Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Reh. Eğitim ve Üretim Merkezi Prof.Dr.Hıfzı Özkan Cd. No:18 Küçükbakkalköy/İstanbul
0216.5745886
5745884
Yatılı + Gündüzlü
70
40 İSTANBUL İstanbul Özürlüler Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ataköy Mah. 7-8 Kısım Mimar Sinan Villaları Karşısı Afet Merkezi Arkası Bakırköy/ İstanbul
0212.6618900
6618906
Gündüzlü
41 İSTANBUL İstanbul Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Müdürlüğü Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ek Ünitesi Eski Londra Asfaltı Çocuk Sitesi Durağı Bahçelievler/ İstanbul
0212 4416938
Yatılı + Karma
40
42 İSTANBUL İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Beş Telsiz Mah. No:1 Zeytinburnu/İstanbul
0212.5821810
5473029
Yatılı
50
43 İSTANBUL Pendik Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) Fevzi Çakmak Mahallesi Hasret Sokak.No:1
0216 5965444 5965445
596 22 65
60
44 İZMİR İzmir Karşıyaka Ayşe Sevinç Solmaz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hasan Tahsin Cad. No: 149 Basın Sitesi İZMİR
0232 2439067
2440079
Yatılı/Gündüzlü
50
45 KARAMAN Ermenek Ali Rıza Alıçlı Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Meydan Mah. Cumhuriyet Cd. No:4 Emenek/ Karaman
0338.7164713
716 4714
Yatılı + Erkek
60
46 KARAMAN Ermenen Ali Rıza Alıçlı Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Umut Evi Ek Ünitesi
6
47 KARS Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) Karacaören Yolu Üzeri KARS
0474 2135529 2136011
48
48 KAYSERİ 75.Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Köşk Mah. Köşk Cad. No:164 Melikgazi Kayseri
0352.2333395
2333396
Yatılı + Erkek
50
49 KIRKLARELİ Kırklareli Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Kırklareli Erkek Yetiştirme Yurdu Bahçesi / Kırklareli
0288 2145750
Gündüzlü
50 KIRŞEHİR Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
96
51 KOCAELİ Akmeşe Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Reh. Merkezi İzmi Akmeşe Karayolu Karaabdülbaki Köyü Gürgen Pınarı Mevki Kocaeli
0262 3622517- 3622563
0262 3622517
Yatılı + Erkek
40
52 KOCAELİ Kocaeli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 17 Ağustos Bulvarı Ayazma Mah.Kalıcı konutlar Sondurak Kocaeli
0262 3292329 0262 3292040
3292169
Yatılı + Karma
300
53 KOCAELİ Kocaeli Suadiye Cemal DOĞAN Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Suadiye Kocaeli
0262 3522265
0262 3522283
Yatılı + Kadın
70
54 KOCAELİ Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Tepecek Mah. Zafer Sk. No:4 Köseköy/ Kocaeli
0262 3733839-3733850
0262 3733839
Yatılı + Karma
48
55 KONYA Karatay İsmil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
50
56 KONYA Konya Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hürriyet Mah. Mustafa Kemal Bulvarı. No: 214 Çumra KONYA
0332 447 53 38
447 33 45
Yatılı
50
57 KONYA Konya Ereğli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Toros Mah. Yurt Cad. No: 23 42320 Ereğli / Konya
0332 7122080
0332 7122081
13+ Bayan Zihinsel
80
58 MANİSA Akhisar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Reşatbey Mah. 167. Sok. No 132 45200 Akhisar /Manisa
0236 4135051
0236 4135424
13 yaş üzeri Yatılı Erkek (Ruhsal+Zihinsel)
60
59 MANİSA Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Seyitali Mah. Mahmut Dede Cd. No:49 Kula/Manisa
0236 8163390
0236 8163350
Yatılı + Kadın
100
60 MANİSA Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Karamanlı Mah. Refik İnce Cad. No:1 Soma/ Manisa
0236.6129050
6129051
100
61 MERSİN Nihat Sözmen Zihinsel Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Bulv. No:41 Toroslar / Mersin
0324 2233353
0324 2233812
Yatılı + Karma
80
62 MUĞLA Milas M.Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Hacıapti Mah. Kışla Cad. Tariş Yanı Milas /Muğla
0252 5130021
0252 5136488
Yatılı + 0-12 Karma 13+ Kadın
50
63 NEVŞEHİR Gümüşkent Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Yenimahalle Mah.Gümüşkent Kasabası Gülşehir/ Nevşehir
0384 4276830
0384 4276766
Yatılı + Erkek
60
64 NEVŞEHİR Ürgüp 80.Yıl Hanife-Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 370 Evler Mah. Ürgüp/ Nevşehir
0384.3415130
0384 3415130
Yatılı + Kadın
50
65 NİĞDE Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Fatih Mah. Bor/niğde
0388.3112350 3111402
3116304
Yatılı + Bedensel Özr.
30
66 NİĞDE Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Özürlü Bakım Merkezi Ünitesi Fatih Mah. Bor /NİĞDE
0388.3112350 3111402
3116304
0
67 NİĞDE Niğde Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Altunhisar NİĞDE
0388 611 25 74
611 25 74
Yatılı
50
68 OSMANİYE Osmaniye 80.Yıl Engelliler Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Rauf Bey Mah. Fidanlık Yolu Mevkii/ Osmaniye
0328 8261441
0328 8261441
Gündüzlü
69 RİZE Çayeli Özürlü Bakım ve Rahabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Yaka mah. Prof Dr. Yaser Muşdal Cad. No:7/1 Çayeli- RİZE
0464 5321136 0464 5321137
0464 5321102
Yatılı + Erkek
50
70 SAKARYA Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Zafer Sk.No:26 Arifiye/SAKARYA
0264.2290471
0264.2290820
Yatılı + Erkek
100
71 SAMSUN Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Yenimahalle Mah. Klavuz Sk. Havza/ Samsun
0362.7147050
7147051
Yatılı + Bedensel Özr.
70
72 SAMSUN Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi (Rehabilitasyon Bölümü) Hasköy Mah. Bulanık Sk. No: 3 Toptepe Mevkii. Canik Meşe Tesisleri Karşısı. Canik/Serin SAMSUN
0362 238 18 60
238 18 61
Yatılı
50
73 SİNOP Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Ordu Köyü Denizler Mevkii Aşağı Mahalle Sinop
0368.2715379
2714396
Yatılı+Gündüzlü
48
74 ŞANLIURFA Karaköprü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi)
0414.3471170
3471175
18
75 ŞANLIURFA Şanlıurfa 80.Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Orman Yolu Şenevler Karaköprü/ Şanlıurfa
0414 3478564
0414 3478574
Yatılı + Karma
80
76 TOKAT Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 600 Evler Kavşağı İmamlık Cad. No:1 Tokat
0356 2290187
0356 2283534
Yatılı + Karma
130
77 TRABZON Trabzon Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Değirmendere Sezai Uzay Mah. Kaymaklı Pafta 60 Ada 798 Parsel 512 / Trabzon
0462 3280768
0462 3251776
Gündüzlü
78 TUNCELİ Tunceli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Atatürk Mah. Sanayi Sitesi Üstü No:19 Tunceli
0428 2131350
2131350
Yatılı/Gündüzlü
30
79 UŞAK Bakım ve Rehabilitason Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) Yatılı
72
80 VAN Erçiş Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi)
60
81 YALOVA Yalova Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İsmet Paşa Mah.Milis Teymen Rasim Koçal Cad. Elmalık Yolu Çömler Mevkii /Yalova
0226 8138964
0226 8114443
Yatılı / Gündüzlü
45
82 YOZGAT Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Erdoğan Akdağ Mah. Karayolları Cad. No:3 Yozgat
0354 2173010
0355 2173010
Yatılı + Karma
250
Toplam 4 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.1234

© Tüm Hakları Saklıdır - RehabilitasyonMerkezleri.Net – Rehabilitasyon Merkezleri
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Wordpress Tema alexa bilgilerim Website Detay Creative Commons v3 ile Lisanslanmıştır!
seviyeli sohbet | bedava sohbet | yemek tarifleri | iyi sohbet | islami chat | sohbet chat | sohbet | sohbet siteleri | sohbet odaları | seviyeli sohbet odaları | irc hosting | sohbet